Vad gör vi – ofta ställda frågor

Vad gör ni egentligen?
Vi hjälper Helsingforsungdomar i åldern 16–28 för att de skulle kunna ta del av allt det nyttiga och goda som Helsingfors har att erbjuda. Vår uppgift är att hjälpa alla ungdomar som tar kontakt med oss och visa dem vägen till de tjänster, de aktiviteter eller den information som bäst lämpar sig för deras aktuella situation och som de vill använda sig av. Och, om det är okej med de unga, följer vi med och stödjer dem till exempel när det gäller att uträtta ärenden på olika ämbetsverk eller bekanta sig med läroanstalter, fritidsaktiviteter eller vad som helst som känns viktigt för dem just då.

I praktiken åker vi runt i Helsingfors och möter ungdomar där de tycker det känns bra att prata med oss. Det kan vara ett café, en ungdomsgård, en park, eller också vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto i Vallgård (adress Hattulanvägen 2). Och förstås chattar vi också om allt möjligt via WhatsApp. Att ta kontakt med oss är 1) gratis, 2) frivilligt, 3) konfidentiellt. Allt vi gör utgår alltid från den unga personens egna önskemål.

Tillsammans med ungdomsarbetarna kan du till exempel fundera på

  • vad som skulle kunna intressera dig och hur du kan komma med i det
  • var du skulle vilja studera och hur du kan söka dit
  • var och hur du kan söka jobb
  • vad du borde göra för att få ekonomin i ordning
  • hur utkomst-/arbetsmarknads-/whateverstöd söks och vilka bilagor som krävs
  • hur du kan lära känna nya människor
  • hur du kan hitta en ny bostad i Helsingfors (även om det säkert är skitjobbigt!)
  • var du kan få hjälp när du känner dig deppad eller annars behöver ta hand om kroppen eller själen. (Det finns hjälp att få på riktigt, på ganska många platser till och med.

Med oss kan du prata om både stora och små planer för livet, göra olika ansökningar eller peppa upp dig inför knepiga situationer (såsom en arbetsintervju, ansökan till en skola, möten på socialbyrån m.m.) i lugn och ro. Vi vet ganska mycket om vilka möjligheter denna stad och hela Finland erbjuder, vad ungdomar i olika situationer är berättigade till och var man kan få hjälp när det kommer till kritan – något som säkert alla får uppleva någon gång. Vad vi inte ännu vet, det tar vi reda på och ställer även alla dumma frågor för dig.

Hurdana ungdomar besöker er?

Vi träffar allt slags folk. Vi har inga noggranna kriterier på hur människan ska vara för att hon ska duga – det bästa för ungdomsarbetarna i Helsingfors är att de får vara med och hjälpa ungdomar (dvs. personer i åldern 16–29 år).

Någon kan behöva lite uppmuntran ett par gånger för att kunna ta hand om något som inte gått någonvart och någon annan träffar vi flera gånger för att hitta den röda tråden i livet. Någon kan vara skolavhoppare och sakna planer för livet och någon annan ha det svårt eftersom han eller hon inte har några pengar kvar och ska förlora sin bostad. Några vet exakt vad de vill men inte ännu hur de kan få det medan några andra kan ha psykiska problem och behöva hjälp för att kunna komma upp på fötterna igen.
Och sedan finns det personer om vilka vi tills vidare bara vet att de funderar på om de ska ta kontakt med det uppsökande ungdomsarbetet per telefon/WhatsApp eller e-post eller med kontaktformuläret på förstasidan.

Är ni liksom socialare?
 Ja och nej: på samma sätt som socialen så försöker vi hjälpa till i svårigheter och siktar på att folk ska ha en ljusare framtid. Och ändå är vi olika, eftersom vi inte fattar officiella beslut och på så sätt inte bär ansvar för lagliga processer. Ändå samarbetar vi mycket och gärna med socialen. Det kan vara till stor hjälp i många situationer.

Kan ni hjälpa mig även om jag har en massa problem?

Absolut, sätt dig ner bara så pratar vi för att få klarhet i det hela. Det ordnar sig säkert. Vi hjälper dig att se möjligheter och göra upp planer för framtiden – och gå mot dem. Vi kan träffas precis så många gånger som det behövs eller som det känns bra.

Vilka är ni?

Mer information om de uppsökande ungdomsarbetarna i Helsingfors och deras kontaktuppgifter.