Opiskelijoille

Huomio harjoittelupaikkaa etsivät korkeakouluopiskelijat:

  • Helsingin kaupungin etsivän nuorisotyön kevään 2021 kaikki harjoittelupaikat ovat täynnä! Otamme uusia harjoittelijoita syksyllä 2021. Saamme paljon pyyntöjä koskien korkeakouluharjoitteluita Stadin etsivissä. Tämä on toivottua ja otamme mielellämme harjoittelijoita yksikköömme aina, kun se on mahdollista.
  • Jalkautuvassa nuorisotyössä on mahdollista suorittaa harjoitteluita vielä tämän vuoden puolella.

Opinnäytetyön tekeminen yksikköömme:

Yksikköömme on myös mahdollista tehdä korkeakoulujen opinnäytetöitä. Otathan yhteyttä etsivanuorisotyo(a)hel.fi mikäli olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyösi meidän yksikköömme.

Alla mainittu muutamia esimerkkejä inspiraatioksi siitä, millainen opinnäytetyö voisi soveltua yksikköömme:

  • Tarkastelun kohteena yksilöohjauksen keskustelujen sisällöt. Mistä asioista etsivässä nuorisotyössä puhutaan ja mistä asioista ei puhuta. Miksi? Teemakeskustelu, ryhmässä tai yksilöhaastattelut.
  • Etsivän nuorisotyöntekijän työhyvinvointi ja jaksaminen, niitä parantavat ja heikentävät tekijät.
  • ”Puun ja kuoren välissä: yhteiskunnan vai nuoren puolella?” (näkemyksiä siitä, kun pelataan molempiin maaleihin, haasteet ja hyödyt, etsivän nuorisotyöntekijän asema eettisesti kiperissä tilanteissa)
  • Nuoren puolella, mutta ei nuoren puolesta” (näkemyksiä nuorta osallistavasta työtavasta. )
  • Toiminnallinen opinnäytetyö: Some-kampanjan tekeminen (+oppariraportti)
  • Toiminnallinen opinnäytetyö videoprojekti Toiminnallinen ja tarvelähtöinen ryhmätoiminta nuorille (+oppariraportti)
  • Opinnäytetyö pelihankkeesta (tarkastelun näkökulmat voi olla todella moninaiset tähän, koska hanke on uusi)